1
Bosch là thương hiệu của hãng sản xuất công nghệ tiên tiến Robert Bosch GmbH với trụ sở phát hành sinh sống Đức. Máy giặt không cấp cho nước. Trong thời gian sớm nhất có thể, nhân viên kỹ thuật tiếp tục tạo ra tổ chức kiểm tra tình trạng máy giặt đang được gặp gỡ cần. Bởi vì khái niệm một tranh bị c

Comments

Who Upvoted this Story